Ve čtvrtek 1.9. 2022 bude zahájen školní rok 2022/2023

  • Prosíme přiveďte děti do 8:00 hodin.
  • Na nástěnce po levé straně od vstupních dveří budou připravené seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.
  • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim. Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
  • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí.
  • Dětem, které budou ve školce po obědě odpočívat  přineste pyžamo ( týká se to všech tříd Berušky, Kuřátka, Sluníčka a Motýlci).
  • Žádáme rodiče, aby měly děti v šatně na svém místě připravené náhradní oblečení pro případ nutného převlečení dítěte (uložené v batůžku, nebo v tašce) a převlečení na pobyt venku!
  • První školní den vezměte dětem do MŠ hrneček na pitný režim. Hrneček prosím podepište nesmazatelným fixem.
  • Po příchodu do třídy nahlaste prosím paní učitelce jestlli půjde vaše dítě domů po obědě, nebo po odpoledním odpočinku.
  • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace.

 

  • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo 🙂