Učíme se prožitkem

V úterý 26.10.2021 proběhlo v Mateřské škole Na Skalce, hasičské cvičení. Jeho cílem bylo zjistit připravenost zaměstnanců školy, dětí a hasičů na skutečný požár. Teď už víme jak se (NE)chovat při požáru.

Počáteční vyděšení se změnilo v nadšení. Děti viděly hasiče v akci, což pro ně byl nezapomenutelný zážitek. Po tom co hasiči „zachránili“ naší školku, ukázali dětem hasičskou výstroj a techniku a vysvětlili jim co se k čemu a jak používá.

Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, stanici Humpolec a JSDH Humpolec za poučné a dobrodružné dopoledne.

kolektiv zaměstnanců MŠ Na Skalce