Říjen

* seznamujeme se se znaky podzimu

* učíme se pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny

* rozvíjíme pohybové dovednosti (chůzi, běh, lezení, skoky)

* užíváme a rozvíjíme smysly

* učíme se experimentovat s materiálem a předměty

* upevňujeme pocit sounáležitosti s živou přírodou

* procvičujeme spojení pohybu a zpěvu

* rozšiřujeme slovní zásobu při hrách