Prosinec

*seznamujeme se s tradicemi (čert, Mikuláš, Vánoce..)

*rozvíjíme komunikační schopnosti při mluvení, recitaci, jaz. cvičení

*pozorujeme změny v přírodě

*rozvíjíme fantazii při výtvarných činnostech

*rozvíjíme pohybové dovednosti při cvičení a hudebně-pohybových hrách

*radostně prožíváme vánoční čas s koledami a dárečky

*seznamujeme se s dětskými knihami a ilustracemi s vánoční tematikou

*modelujeme vánoční cukroví

*rozvíjíme poznatky o rodině