Poděkování

Děkujeme Klubu českých turistů Šlápoty – Hněvkovice za zapůjčení skákacího hradu, který byl pro děti zpestřením a odměnou při oslavě Mezinárodního dne dětí.