Listopad

* vytváříme pozitivní vztah k živé přírodě, jejíž jsme součástí

* poznáváme volně žijící zvířata

* učíme se umístit předměty v prostoru

* rozvíjíme smysl pro rytmus

* poznáváme barvy základní i doplňkové

* procvičujeme dechová a rytmická cvičení

* učíme se chránit své zdraví

* poznáváme moudrost v pohádkách