Informace o vydání Školního řádu MŠ a jiných dokumentů

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že dne 1. 9. 2022 byl vydán nový Školní řád mateřské školy, Vnitřní řád školní jídelny a směrnice Úplata za předškolní vzdělávání, které jsou zveřejněny v záložce „vývěska“.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 15. 9. 2022 potvrdili, že jste se s těmito dokumenty seznámili (podpisem na lístky, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí). Dokumenty jsou vyvěšeny i na informativních nástěnkách v šatnách tříd.

 

Děkujeme.                                             Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy