Author Archives: masilkova

Dýňové odpoledne

Září, Říjen 2022

Informace o vydání Školního řádu MŠ a jiných dokumentů

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že dne 1. 9. 2022 byl vydán nový Školní řád mateřské školy, Vnitřní řád školní jídelny a směrnice Úplata za předškolní vzdělávání, které jsou zveřejněny v záložce „vývěska“.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 15. 9. 2022 potvrdili, že jste se s těmito dokumenty seznámili (podpisem na lístky, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí). Dokumenty jsou vyvěšeny i na informativních nástěnkách v šatnách tříd.

 

Děkujeme.                                             Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy

Ve čtvrtek 1.9. 2022 bude zahájen školní rok 2022/2023

 • Prosíme přiveďte děti do 8:00 hodin.
 • Na nástěnce po levé straně od vstupních dveří budou připravené seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd.
 • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim. Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
 • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí.
 • Dětem, které budou ve školce po obědě odpočívat  přineste pyžamo ( týká se to všech tříd Berušky, Kuřátka, Sluníčka a Motýlci).
 • Žádáme rodiče, aby měly děti v šatně na svém místě připravené náhradní oblečení pro případ nutného převlečení dítěte (uložené v batůžku, nebo v tašce) a převlečení na pobyt venku!
 • První školní den vezměte dětem do MŠ hrneček na pitný režim. Hrneček prosím podepište nesmazatelným fixem.
 • Po příchodu do třídy nahlaste prosím paní učitelce jestlli půjde vaše dítě domů po obědě, nebo po odpoledním odpočinku.
 • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace.

 

 • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo 🙂 

Malá technická univerzita

Ve školním roce 2022 – 2023 budeme pokračovat v projektu Malá technická univerzita. V rámci projektu si s dětmi zahrajeme na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží a mostů, vodohospodáře, projektanty, energetiky aj. Budeme pracovat se speciálně upravenou stavebnicí typu lego, doplněnou různými díly k jednotlivým tématům.

Vzdělávací lekce jsou zábavné a zároveň poučné:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

říjen: Stavitel města

listopad: Malý architekt

prosinec: Malý inženýr

leden: Malý projektant

únor: Malý vodohospodář

březen: Malý energetik

duben: Stavitel mostů

květen: Stavitel věží

Více informací o projektu získáte na www.mtuni.cz

Projekt bude probíhat ve třídách Sluníčka a Motýlci. Projektem děti provedou p. učitelky Bc. Lenka Malotová, Bc. Zdenka Rajdlíková a Hana Michalíčková, DiS.

Červen 2022

Učíme se prožitkem aneb jak se dělá salát?

Školní výlet – záchranná stanice Pavlov 18.5. 2022

Duben, Květen 2022

Barevný týden u Berušek

Děkujeme rodičům za spolupráci při barevném týdnu v naší třídě. Paní učitelky Zdena a Markéta 🙂