Author Archives: masilkova

Malá technická univerzita

Ve školním roce 2022 – 2023 budeme pokračovat v projektu Malá technická univerzita. V rámci projektu si s dětmi zahrajeme na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží a mostů, vodohospodáře, projektanty, energetiky aj. Budeme pracovat se speciálně upravenou stavebnicí typu lego, doplněnou různými díly k jednotlivým tématům.

Vzdělávací lekce jsou zábavné a zároveň poučné:

  • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
  • rozvíjejí představivost
  • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
  • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
  • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

říjen: Stavitel města

listopad: Malý architekt

prosinec: Malý inženýr

leden: Malý projektant

únor: Malý vodohospodář

březen: Malý energetik

duben: Stavitel mostů

květen: Stavitel věží

Více informací o projektu získáte na www.mtuni.cz

Projekt bude probíhat ve třídách Sluníčka a Motýlci. Projektem děti provedou p. učitelky Bc. Lenka Malotová, Bc. Zdenka Rajdlíková a Hana Michalíčková, DiS.

Červen 2022

Vážení rodiče, milé děti,

 

přejeme Vám krásné a pohodové léto plné nezapomenutelných zážitků.

Děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce

kolektiv zaměstnanců MŠ Na Skalce 

                       

Provoz MŠ o letních prázdninách

Informace o provozu Mateřské školy Humpolec v období letních prázdnin.

Preruseni-a-omezeni_hlavni-prazdniny-2022.docx-3

Děti, které jsou přihlášené k prázdninové docházce a nebudou chodit do mateřské školy, je nutné všas odhlásit v MŠ, kde jsou přihlášené.

MŠ Smetanova 565 532 244

MŠ Na Skalce 565 533 352

MŠ Na Rybníčku 565 533 397

 

 

Učíme se prožitkem aneb jak se dělá salát?

Školní výlet – záchranná stanice Pavlov 18.5. 2022

Duben, Květen 2022

Červen

* oslavujeme den dětí 

 * upevňujeme poznatky o bezpečnosti a podpoře zdraví

* chodíme na vycházky do okolí * rozvíjíme pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost

* využíváme různé výtvarné techniky – skládáme, stříháme, lepíme, malujeme

 * hrajeme si se slovy a říkadly

* poznáváme svět * hrajeme pohybové hry na školní zahradě

 * loučíme se s předškoláky

Poděkování

Děkujeme Klubu českých turistů Šlápoty – Hněvkovice za zapůjčení skákacího hradu, který byl pro děti zpestřením a odměnou při oslavě Mezinárodního dne dětí.

 

Květen

* rozvíjíme poznatky o životě zvířat domácích, volně žijících a v ZOO

* procvičujeme početní představy

* rozšiřujeme slovní zásobu vyprávěním

* stavíme stavby z písku

* hrajeme míčové hry ve třídě, v tělocvičně a na školní zahradě

* rozvíjíme logické myšlení hádankami

* učíme se spolupracovat ve skupině

* upevňujeme citové vazby k rodině

* rozlišujeme a pojmenováváme dopravní prostředky