Září – Za kočkou Mickou do školky

* seznamujeme se s prostředím mateřské školy

* poznáváme nové kamarády, učíme se znát jejich jména

* učíme se zdravit a reagovat na pozdrav

* vytváříme pravidla soužití ve třídě

* rozvíjíme dovednosti při hře

* učíme se hrát si s kamarády, spolupracovat a pomáhat si

* poznáváme hračky ve třídě, učíme se je po sobě vždy uklidit

* cvičíme pro zdraví i radost