Září – Za kočkou Mickou do školky

* seznamujeme se s prostředím mateřské školy * poznáváme nové kamarády, učíme se znát jejich jména * učíme se zdravit a reagovat na pozdrav * vytváříme pravidla soužití ve třídě * rozvíjíme dovednosti při hře * učíme se hrát si s kamarády, spolupracovat a pomáhat si * poznáváme hračky ve třídě, učíme se je po sobě vždy uklidit * učíme se orientovat ve své třídě, v mateřské škole a blízkém okolí * cvičíme pro zdraví i radost