Třídy

Berušky

p. učitelky: Alena Kadlecová, Hana Michalíčková,DiS.

Kuřátka

p. učitelky: Bc. Marcela Másilková, Dana Příhodová  

Sluníčka

p. učitelky: Dagmar Svobodová, Bc. Jiřina Vacková, asistentka pedagoga: Jana Semorádová  

Motýlci

p.učitelky: Jaroslava Davidová, Zdena Jírů