Školní rok s kočkou Mickou

Celý školní rok nás bude všemi činnostmi provázet kočka Micka Budeme si s ní hrát, seznamovat se s novým prostředím, vytvářet pravidla soužití ve třídách, poznávat nové věci, cvičit, zpívat, kreslit...........