Seznámení se s anglickým jazykem

Činnost probíhá podle metody Wattsenglish, která: - vychází z přirozeného osvojování si řeči a zároveň fixuje pevné gramatické základy - je maximálně motivační - je vysoce efektivní   * do činnosti se zapojují děti starší, předškolního věku * probíhá 1x týdně * kroužek vedou p. učitelky: A. Kadlecová a H. Michalíčková   Cíl: * naučit děti sluchově vnímat cizí jazyk * řečově zvládnout jednoduchá slova a fráze