Listopad – Micka má ráda barvy

  * vytváříme pozitivní vztah k živé přírodě, jejíž jsme součástí * poznáváme volně žijící zvířata * učíme se umístit předměty v prostoru * rozvíjíme smysl pro rytmus * poznáváme barvy základní i doplňkové * procvičujeme dechová a rytmická cvičení * učíme se chránit své zdraví * poznáváme moudrost v pohádkách