Květen – s kým bydlí kočka Micka

* rozvíjíme poznatky o životě zvířat domácích, volně žijících a v ZOO

* procvičujeme početní představy

* rozšiřujeme slovní zásobu vyprávěním

* stavíme stavby z písku

* hrajeme míčové hry ve třídě, v tělocvičně a na školní zahradě

* rozvíjíme logické myšlení hádankami

* učíme se spolupracovat ve skupině

* upevňujeme citové vazby k rodině

* rozlišujeme a pojmenováváme dopravní prostředky