Květen – s kým bydlí kočka Micka

  * rozvíjíme poznatky o životě zvířat domácích, volně žijících a v ZOO * procvičujeme početní představy * rozšiřujeme slovní zásobu vyprávěním * stavíme stavby z písku * hrajeme míčové hry ve třídě, v tělocvičně a na školní zahradě * rozvíjíme logické myšlení hádankami * učíme se spolupracovat ve skupině * upevňujeme citové vazby k rodině * rozlišujeme a pojmenováváme dopravní prostředky