Kroužky

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ ČINNOSTI (příprava na školu)

 Zahájení kroužku v úterý 7.1. 2020 ve 14:30, SLUNÍČKA, kroužek vede p.uč. Jírů

Zahájení kroužku ve středa 8.1. 2020 ve 14:30 MOTÝLCI, kroužek vede p.uč. Vacková

Seznamy s rozdělením dětí najdete vyvěšené v šatnách.

Kroužek bude probíhat vždy v sudém týdnu.

LOGOHRÁTKY

Kroužek Logohrátky pro předškoláky začal ve středu 6.11. 2019 a dále bude probíhat každou lichou středu od 14:30 hodin ve třídě Motýlci. Kroužek vede p. uč.Svobodová.

ANGLIČTINA

V úterý 1.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy MOTÝLCI (p. uč. Kadlecová). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 – 12:30 každé úterý.

Ve středu 2.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy SLUNÍČKA (p. uč. Michalíčková). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 – 12:30 každou středu.

FLÉTNA

Kroužek flétny začal  v pondělí 14.10 2019 ve 14:30 hodin společně rodiče a děti

Další flétna bude vždy v pondělí v čase 12:00 – 12:30

sudý týden – MOTÝLCI, kroužek vede p.uč. Davidová

lichý týden – SLUNÍČKA, kroužek vede p. uč. Malotová

Děti si budou nosit flétnu (hudební nástroj ne hračku) a notový sešit!