Kroužky

LOGOHRÁTKY

Kroužek Logohrátky pro předškoláky začal ve středu 6.11. 2019 a dále bude probíhat každou lichou středu od 14:30 hodin ve třídě Motýlci.

ANGLIČTINA

V úterý 1.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy MOTÝLCI (p. uč. Kadlecová). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 - 12:30 každé úterý.

Ve středu 2.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy SLUNÍČKA (p. uč. Michalíčková). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 - 12:30 každou středu.

FLÉTNA

Kroužek flétny začal  v pondělí 14.10 2019 ve 14:30 hodin společně rodiče a děti

Další flétna bude vždy v pondělí v čase 12:00 - 12:30

sudý týden - MOTÝLCI

lichý týden - SLUNÍČKA

Děti si budou nosit flétnu (hudební nástroj ne hračku) a notový sešit!