Edukativně stimulační činnosti

* probíhají v doprovodu jednoho z rodičů, 1x za dva týdny   Cíl: * získání rodičů k aktivní spolupráci * osvojení si některých dovedností a schopností důležitých pro zvládnutí nároků 1. třídy * rozvíjení hravou formou schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia * ukázat rodičům. jak pracovat a hrát si s dítětem doma Kroužek vedep. uč. Zdena Jírů