Duben – kamarádi kočky Micky

 

* pozorujeme změny v počasí a přírodě

* poznáváme dopravní prostředky a jejich využití

* seznamujeme se s bezpečností silničního provozu

* poznáváme lidské tělo a zdravý životní styl

* využíváme různých materiálů k výtvarnému vyjádření

* procvičujeme početní představy

* pojmenováváme domácí zvířata a jejich mláďata; způsob života

* rozvíjíme kooperativní a prosociální dovednosti

* námětové hry, dramatizace