Duben – kamarádi kočky Micky

  * pozorujeme změny v počasí a přírodě * poznáváme dopravní prostředky a jejich využití * seznamujeme se s bezpečností silničního provozu * poznáváme lidské tělo a zdravý životní styl * využíváme různých materiálů k výtvarnému vyjádření * procvičujeme početní představy * pojmenováváme domácí zvířata a jejich mláďata; způsob života * rozvíjíme kooperativní a prosociální dovednosti * námětové hry, dramatizace