Zájmové činnosti

Logohrátky

* probíhají v doprovodu jednoho z rodičů, 1x za dva týdny, kroužek vede p.uč. Svobodová Dagmar

Edukativně stimulační činnosti

* probíhají v doprovodu jednoho z rodičů, 1x za dva týdny   Cíl: * získání rodičů k aktivní spolupráci * osvojení si některých dovedností a schopností důležitých pro zvládnutí nároků 1. třídy * rozvíjení hravou formou schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia * ukázat rodičům. jak pracovat a hrát si s dítětem doma. Kroužek vedou p. uč. Zdena Jírů a p. uč. Jiřina Vacková

Hrátky s flétnou

* do činnosti se zapojují starší děti, předškolního věku * probíhá 1x týdně   Cíl: * správné držení těla * správné dýchání * nácvik písně   * kroužek vedou p.učitelky: J. Davidová a L. Malotová

Seznámení se s anglickým jazykem

Činnost probíhá podle metody Wattsenglish, která: - vychází z přirozeného osvojování si řeči a zároveň fixuje pevné gramatické základy - je maximálně motivační - je vysoce efektivní   * do činnosti se zapojují děti starší, předškolního věku * probíhá 1x týdně   Cíl: * naučit děti sluchově vnímat cizí jazyk * řečově zvládnout jednoduchá slova a fráze * kroužek vedou p. učitelky: A. Kadlecová a H. Michalíčková