Zájmové činnosti

Logohrátky

* probíhají v doprovodu jednoho z rodičů, 1x za dva týdny,

kroužek vede p.uč. Svobodová Dagmar

Edukativně stimulační činnosti

* probíhají v doprovodu jednoho z rodičů, 1x za dva týdny

 

Cíl:

* získání rodičů k aktivní spolupráci

* osvojení si některých dovedností a schopností důležitých pro zvládnutí nároků 1. třídy

* rozvíjení hravou formou schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia

* ukázat rodičům. jak pracovat a hrát si s dítětem doma.

Kroužek vedou p. uč. Zdena Jírů a p. uč. Jiřina Vacková

Hrátky s flétnou

* do činnosti se zapojují starší děti, předškolního věku

* probíhá 1x týdně

 

Cíl:

* správné držení těla

* správné dýchání

* nácvik písně

 

* kroužek vedou p.učitelky: J. Davidová a L. Malotová

Seznámení se s anglickým jazykem

Činnost probíhá podle metody Wattsenglish, která:

– vychází z přirozeného osvojování si řeči a zároveň fixuje pevné gramatické základy

– je maximálně motivační

– je vysoce efektivní

 

* do činnosti se zapojují děti starší, předškolního věku

* probíhá 1x týdně

 

Cíl:

* naučit děti sluchově vnímat cizí jazyk

* řečově zvládnout jednoduchá slova a fráze

* kroužek vedou p. učitelky: A. Kadlecová a H. Michalíčková