Zájmové činnosti

Aktuální informace o zájmových činnostech pro školní rok 2019 - 2020 zveřejníme v průběhu měsíce září 2019.

Logohrátky

Edukativně stimulační činnosti

* probíhají v doprovodu jednoho z rodičů, 1x za dva týdny   Cíl: * získání rodičů k aktivní spolupráci * osvojení si některých dovedností a schopností důležitých pro zvládnutí nároků 1. třídy * rozvíjení hravou formou schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia * ukázat rodičům. jak pracovat a hrát si s dítětem doma Kroužek vedep. uč. Zdena Jírů

Hrátky s flétnou

* do činnosti se zapojují starší děti, předškolního věku * probíhá 1x týdně   Cíl: * správné držení těla * správné dýchání * nácvik písně   * kroužek vede p.učitelka: J. Davidová

Seznámení se s anglickým jazykem

Činnost probíhá podle metody Wattsenglish, která: - vychází z přirozeného osvojování si řeči a zároveň fixuje pevné gramatické základy - je maximálně motivační - je vysoce efektivní   * do činnosti se zapojují děti starší, předškolního věku * probíhá 1x týdně * kroužek vedou p. učitelky: A. Kadlecová a H. Michalíčková   Cíl: * naučit děti sluchově vnímat cizí jazyk * řečově zvládnout jednoduchá slova a fráze