Školní vzdělávací program

Říjen

 

* seznamujeme se se znaky podzimu

* učíme se pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny

* rozvíjíme pohybové dovednosti (chůzi, běh, lezení, skoky)

* užíváme a rozvíjíme smysly

* učíme se experimentovat s materiálem a předměty

* upevňujeme pocit sounáležitosti s živou přírodou

* procvičujeme spojení pohybu a zpěvu

* rozšiřujeme slovní zásobu při hrách

Září

* seznamujeme se s prostředím mateřské školy

* poznáváme nové kamarády, učíme se znát jejich jména

* učíme se zdravit a reagovat na pozdrav

* vytváříme pravidla soužití ve třídě

* rozvíjíme dovednosti při hře

* učíme se hrát si s kamarády, spolupracovat a pomáhat si

* poznáváme hračky ve třídě, učíme se je po sobě vždy uklidit

* cvičíme pro zdraví i radost