Školní vzdělávací program

Červen -Micka jede na prázdniny

  * oslavujeme den dětí * upevňujeme poznatky o bezpečnosti a podpoře zdraví * chodíme na vycházky do okolí * rozvíjíme pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost * využíváme různé výtvarné techniky - skládáme, stříháme, lepíme, malujeme * hrajeme si se slovy a říkadly * poznáváme svět * hrajeme pohybové hry na školní zahradě * loučíme se s předškoláky

Květen – s kým bydlí kočka Micka

  * rozvíjíme poznatky o životě zvířat domácích, volně žijících a v ZOO * procvičujeme početní představy * rozšiřujeme slovní zásobu vyprávěním * stavíme stavby z písku * hrajeme míčové hry ve třídě, v tělocvičně a na školní zahradě * rozvíjíme logické myšlení hádankami * učíme se spolupracovat ve skupině * upevňujeme citové vazby k rodině * rozlišujeme a pojmenováváme dopravní prostředky

Duben – kamarádi kočky Micky

  * pozorujeme změny v počasí a přírodě * poznáváme dopravní prostředky a jejich využití * seznamujeme se s bezpečností silničního provozu * poznáváme lidské tělo a zdravý životní styl * využíváme různých materiálů k výtvarnému vyjádření * procvičujeme početní představy * pojmenováváme domácí zvířata a jejich mláďata; způsob života * rozvíjíme kooperativní a prosociální dovednosti * námětové hry, dramatizace

Březen – kočka Micka volá jaro

* rozvíjíme poznatky o přírodě a zvířatech * pozorujeme probouzející se přírodu při vycházkách * procvičujeme početní představy – počet, třídění, porovnávání, řazení * učíme se popsat situaci vlastními slovy, podle obrázků * rozvíjíme pohybové dovednosti cvičením i při hrách * tvoříme z papíru – stříháme, lepíme, kreslíme, malujeme, hrajeme si s barvou * učíme se zpívat s oporou učitelky a poslouchat hudbu * učíme se pojmenovávat pracovní činnosti dospělých

Únor – kočka Micka tančí a cvičí

* radostně prožíváme masopustní období – seznamujeme se s lidovými tradicemi, zvyky * hrajeme společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření * učíme se spolupracovat, domlouvat se, respektovat druhého – činnosti ve dvojicích, ve skupinkách * vyprávíme si a posloucháme pohádky a příběhy s estetickým obsahem a poučením – dramatické činnosti * kreslíme a malujeme obrázky se zimní tématikou * hledáme rozdíly v počasí (zima/léto) * pohybové činnosti venku i uvnitř

Leden – Micku zebou pacičky

pozorujeme krásy přírody a poznáváme změny v počasí * experimentujeme s materiály, které zimní období nabízí * rozvíjíme komunikační dovednosti se zimními říkadly * cvičíme s různými předměty * povídáme si o tom, co dělají ptáci a zvířata v zimě (jak se o ně můžeme starat) * radujeme se ze sněhu, stavíme sněhuláky, hrajeme hry ve sněhu * rozvíjíme početní představy – počítáme sněhuláky, zvířátka apod

Prosinec – Micka se těší na Vánoce

  seznamujeme se s tradicemi (čert, Mikuláš, Vánoce..) *rozvíjíme komunikační schopnosti při mluvení, recitaci, jaz. cvičení *pozorujeme změny v přírodě *rozvíjíme fantazii při výtvarných činnostech *rozvíjíme pohybové dovednosti při cvičení a hudebně-pohybových hrách *radostně prožíváme vánoční čas s koledami a dárečky *seznamujeme se s dětskými knihami a ilustracemi s vánoční tematikou *modelujeme vánoční cukroví *rozvíjíme poznatky o rodině

Listopad – Micka má ráda barvy

  * vytváříme pozitivní vztah k živé přírodě, jejíž jsme součástí * poznáváme volně žijící zvířata * učíme se umístit předměty v prostoru * rozvíjíme smysl pro rytmus * poznáváme barvy základní i doplňkové * procvičujeme dechová a rytmická cvičení * učíme se chránit své zdraví * poznáváme moudrost v pohádkách  

Říjen – Na procházku s kočkou Mickou

* seznamujeme se se znaky podzimu

* učíme se pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny

* rozvíjíme pohybové dovednosti (chůzi, běh, lezení, skoky)

* užíváme a rozvíjíme smysly

* učíme se experimentovat s materiálem a předměty

* upevňujeme pocit sounáležitosti s živou přírodou

* procvičujeme spojení pohybu a zpěvu

* rozšiřujeme slovní zásobu při hrách

Září – Za kočkou Mickou do školky

* seznamujeme se s prostředím mateřské školy * poznáváme nové kamarády, učíme se znát jejich jména * učíme se zdravit a reagovat na pozdrav * vytváříme pravidla soužití ve třídě * rozvíjíme dovednosti při hře * učíme se hrát si s kamarády, spolupracovat a pomáhat si * poznáváme hračky ve třídě, učíme se je po sobě vždy uklidit * učíme se orientovat ve své třídě, v mateřské škole a blízkém okolí * cvičíme pro zdraví i radost