Školní vzdělávací program

Listopad- Micka má ráda barvy

* vytváříme pozitivní vztah k živé přírodě, jejíž jsme součástí

* poznáváme volně žijící zvířata

* učíme se umístit předměty v prostoru

* rozvíjíme smysl pro rytmus

* poznáváme barvy základní i doplňkové

* procvičujeme dechová a rytmická cvičení

* učíme se chránit své zdraví

* poznáváme moudrost v pohádkách

Říjen- Na procházku s kočkou Mickou

* seznamujeme se se znaky podzimu

* učíme se pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny

* rozvíjíme pohybové dovednosti (chůzi, běh, lezení, skoky)

* užíváme a rozvíjíme smysly

* učíme se experimentovat s materiálem a předměty

* upevňujeme pocit sounáležitosti s živou přírodou

* procvičujeme spojení pohybu a zpěvu

* rozšiřujeme slovní zásobu při hrách

Září – Za kočkou Mickou do školky

* seznamujeme se s prostředím mateřské školy

* poznáváme nové kamarády, učíme se znát jejich jména

* učíme se zdravit a reagovat na pozdrav

* vytváříme pravidla soužití ve třídě

* rozvíjíme dovednosti při hře

* učíme se hrát si s kamarády, spolupracovat a pomáhat si

* poznáváme hračky ve třídě, učíme se je po sobě vždy uklidit

* cvičíme pro zdraví i radost

 

Školní rok s kočkou Mickou

Celý školní rok nás bude všemi činnostmi provázet kočka Micka Budeme si s ní hrát, seznamovat se s novým prostředím, vytvářet pravidla soužití ve třídách, poznávat nové věci, cvičit, zpívat, kreslit...........