Informace pro rodiče

Akce – Březen

pondělí 11.3. 2019 návštěva městské knihovny v Humpolci (zúčastní se předškolní děti ze tříd Sluníčka a Motýlci)

Prosím, přiveďte tento den děti ze třídy Motýlci do MŠ do 8:00 hodin, děkuji.

středa 13.3. 2019 -představení v MŠ - Hugo a Fugo (zúčastní se všechny třídy), na toto představení vybíráme 45,-Kč

úterý 19.3. 2019- Fotografování dětí

pondělí 25.3. 2019 - představení v MŠ Babička vypráví (zúčastní se všechny třídy), na toto představení vybíráme 40,-Kč

středa 27.3. 2019 - Návštěva ZŠ Hálkova - zúčastní se předškolní děti ze tříd Sluníčka a Motýlci

čvrtek 28.3. 2019 - Návštěva ZŠ Hradská - zúčastní se předškolní děti ze tříd Sluníčka a Motýlci

středa 27.3. 2019 -Hrací odpoledne pro rodiče a děti

Zápis do mateřské školy

Oznamujeme, že termín zápisu do mateřských škol je 7. 5. 2019 ve 14,30 v kině. Podrobné informace o podmínkách zápisu a spádových oblastech MŠ Na Skalce, Na Rybníčku a Smetanova budou zveřejněny nejpozději měsíc před řádným termínem.  

Projekt Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA. Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Hana Michalíčková, DiS. Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:
  • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
  • rozvíjejí představivost
  • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
  • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
  • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost
Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky. Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu. Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům. více o projektu na www.mtuni.cz Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.  

Upozornění pro rodiče

Důležité upozornění pro rodiče nově zapsaných dětí najdete ve vývěsce.

Za kočkou Mickou do školky

Září klepe na vrátka,

připravte se, děťátka.

Otevřou se dveře školky,

vítáme vás, kluci, holky.

Pojďte si sem s námi hrát,

učit se a povídat,

ať se vám tu pěkně daří,

celý rok a nejen v září.