Informace pro rodiče

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti se koná ve středu 12. 6. 2019 od 14,30 na všech MŠ. Prosíme rodiče, vyčkejte do zveřejnění registračních čísel k jednotlivým mateřským školám a poté se dostavte na den otevřených dveří na příslušnou MŠ. Předpokládaný termín zveřejnění je 3. 6. 2019 na těchto stránkách a na vývěskách škol, které jsou umístěny poblíž hlavních vchodů do budov.

akce – Květen

Ve středu 15.5. 2019 proběhne v MŠ představení pekař Vilém (zůčastní se všechny třídy), na toto představení vybíráme 50,-Kč

Ve středu 22.5. 2019 proběhne v MŠ představení s dravými ptáky "učíme se létat" (zůčastní se všechny třídy), na toto představení vybíráme 40,-Kč.

Ve čvrtek 23.5. 2019 pojedeme na školní výlet do ZOO v Jihlavě (zůčastní se třídy Kuřátka, Motýlci a Sluníčka)

V pondělí 27.5. 2019 princ Bajaja -pohádkové představení na hradě v Lipnici nad Sázavou - Představení je určeno pro přihlášené předškolní děti ze tříd Sluníčka a Motýlci  (i pro děti u kterých je plánovaný odkladškolní docházky)

Rozloučení s předškoláky

Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne v úterý 4.6. 2019 v kině

Zápis do mateřské školy

Oznamujeme, že termín zápisu do mateřských škol je 7. 5. 2019 ve 14,30 v kině. Podrobné informace o podmínkách zápisu a spádových oblastech MŠ Na Skalce, Na Rybníčku a Smetanova budou zveřejněny nejpozději měsíc před řádným termínem.  

Projekt Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA. Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Hana Michalíčková, DiS. Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:
  • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
  • rozvíjejí představivost
  • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
  • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
  • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost
Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky. Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu. Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům. více o projektu na www.mtuni.cz Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.  

Upozornění pro rodiče

Důležité upozornění pro rodiče nově zapsaných dětí najdete ve vývěsce.

Za kočkou Mickou do školky

Září klepe na vrátka,

připravte se, děťátka.

Otevřou se dveře školky,

vítáme vás, kluci, holky.

Pojďte si sem s námi hrát,

učit se a povídat,

ať se vám tu pěkně daří,

celý rok a nejen v září.