Informace pro rodiče

Fotografie tříd 2019-202O

Provoz MŠ o letních prázdninách

1.7. – 17.7.2020 MŠ Na Rybníčku

20.7. – 7.8. 2020 MŠ Smetanova

10.8. – 21.8.2020 MŠ Na Skalce

24.8. – 28.8.2020 všechny MŠ

31.8.2020 budou všechny mateřské školy uzavřeny

odhlášení na prázdniny – telefony

Tabla předškoláků

Tabla našich předškoláků najdete ve výloze kavárny U Janičky

 

Přijaté děti – záložka vývěska

Obnovení běžného povozu mateřských škol

Rodiče, v záložce vývěska najdete informace a podmínky k obnovení provozu na všech mateřských školách. Prosíme, seznamte se s nimi.

Zápis do mateřských škol

Informace k zápisu na školní rok 2020 – 2021 najdete v záložce vývěska.

Informace ke koronaviru

V záložce vývěska jsme zveřejnili dva informační letáky KÚ Vysočina a prosíme rodiče, aby se s nimi seznámili.

Děkujeme

 

Zápis na školní rok 2020 – 2021

Zápis na nový školní rok se bude konat v úterý 5. května v kině. Podrobné informace k organizaci zápisu, ke kriteriím přijímání a spádovým oblastem mateřských škol budou zveřejněny nejpozději 20. 3. 2020

Kroužky

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ ČINNOSTI (příprava na školu)

 Zahájení kroužku v úterý 7.1. 2020 ve 14:30, SLUNÍČKA, kroužek vede p.uč. Jírů

Zahájení kroužku ve středa 8.1. 2020 ve 14:30 MOTÝLCI, kroužek vede p.uč. Vacková

Seznamy s rozdělením dětí najdete vyvěšené v šatnách.

Kroužek bude probíhat vždy v sudém týdnu.

LOGOHRÁTKY

Kroužek Logohrátky pro předškoláky začal ve středu 6.11. 2019 a dále bude probíhat každou lichou středu od 14:30 hodin ve třídě Motýlci. Kroužek vede p. uč.Svobodová.

ANGLIČTINA

V úterý 1.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy MOTÝLCI (p. uč. Kadlecová). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 – 12:30 každé úterý.

Ve středu 2.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy SLUNÍČKA (p. uč. Michalíčková). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 – 12:30 každou středu.

FLÉTNA

Kroužek flétny začal  v pondělí 14.10 2019 ve 14:30 hodin společně rodiče a děti

Další flétna bude vždy v pondělí v čase 12:00 – 12:30

sudý týden – MOTÝLCI, kroužek vede p.uč. Davidová

lichý týden – SLUNÍČKA, kroužek vede p. uč. Malotová

Děti si budou nosit flétnu (hudební nástroj ne hračku) a notový sešit!

 

Projekt Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Hana Michalíčková, DiS.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

  • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
  • rozvíjejí představivost
  • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
  • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
  • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.