Informace pro rodiče

Děti – režim návratu ze zahraničí

Návrat ze zahraničí – pravidla pro děti

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování při návratu ze zahraničí, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

· V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

§ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit

povinnost samoizolace.

o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Provoz MŠ v období letních prázdnin

1.7. – 16.7. 2021 – MŠ Na Skalce   

19.7. – 6.8. 2021 –  MŠ Na Rybníčku

9.8. – 20.8. 2021 – MŠ Smetanova

23.8. – 31.8. 2021 – provoz na všech pracovištích

1.9. 2021 – zahájení nového školního roku

Děti, které jsou přihlášené k prázdninové docházce a nebudou chodit do mateřské školy, je nutné včas odhlásit v MŠ, kde jsou přihlášené.

Telefonní čísla k odhlášení do školní jídelny:

MŠ Na Skalce:   565 533 352

MŠ Na Rybníčku:  565 533 397

MŠ Smetanova: 565 532 244

 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
vzhledem k malému prostoru v našich šatnách vás prosíme, abyste se zde dodržovali v maximálním počtu dospělých osob – 3.
Děkujeme za pochopení.

 

UPOZORNĚNÍ

Rodiče, do budovy mateřské školy vstupujte s rouškou, nebo respirátorem.

Děti roušku mít nemusí.

Děkujeme za pochopení.