Informace pro rodiče

Akce MŠ – listopad

V úterý 12.11.2019 proběhne v MŠ představení zvířátka, na toto představení vybíráme 45,-Kč (zůčastní se všechny třídy)

Ve středu 27.11.2019 proběhne v MŠ představení Jak se čert Lucíšek naučil řemeslo, na toto představení vybíráme 40,-Kč (zůčastní se všechny třídy).

Kroužky

LOGOHRÁTKY

Kroužek Logohrátky pro předškoláky začal ve středu 6.11. 2019 a dále bude probíhat každou lichou středu od 14:30 hodin ve třídě Motýlci.

ANGLIČTINA

V úterý 1.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy MOTÝLCI (p. uč. Kadlecová). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 - 12:30 každé úterý.

Ve středu 2.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy SLUNÍČKA (p. uč. Michalíčková). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 - 12:30 každou středu.

FLÉTNA

Kroužek flétny začal  v pondělí 14.10 2019 ve 14:30 hodin společně rodiče a děti

Další flétna bude vždy v pondělí v čase 12:00 - 12:30

sudý týden - MOTÝLCI

lichý týden - SLUNÍČKA

Děti si budou nosit flétnu (hudební nástroj ne hračku) a notový sešit!

 

……………..VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE……………..

Září klepe na vrátka,

připravte se, děťátka.

Otevřou se dveře školky,

vítáme vás, kluci, holky.

Pojďte si sem s námi hrát,

učit se a povídat,

ať se vám tu pěkně daří,

celý rok a nejen v září.

Projekt Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA. Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Hana Michalíčková, DiS. Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:
  • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
  • rozvíjejí představivost
  • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
  • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
  • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost
Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky. Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu. Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům. více o projektu na www.mtuni.cz Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.