Informace pro rodiče

Zápis na školní rok 2020 – 2021

Zápis na nový školní rok se bude konat v úterý 5. května v kině. Podrobné informace k organizaci zápisu, ke kriteriím přijímání a spádovým oblastem mateřských škol budou zveřejněny nejpozději 20. 3. 2020

Leden – akce v MŠ

Ve středu 8.1.2020 proběhne v MŠ představení Zima v bílém kožíšku (zúčastní se všechny třídy), na toto představení vybíráme 50,-Kč

V úterý 14.1.2020 proběhne v MŠ Bubnování v kruhu (zúčastní se všechny třídy), vybíráme 50,-Kč

V pátek 24.1. 2020 pojedou předškolní děti ze třídy MOTÝLCI na autorské čtení knihy Alenka a Krakonoš, do MŠ Paraplíčko v Želivě. Více informací najdete na nástěnce v šatně třídy Motýlci. Prosíme v tento den o včasný příchod do MŠ (nejpozději 7:45)

Kroužky

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ ČINNOSTI (příprava na školu)

 Zahájení kroužku v úterý 7.1. 2020 ve 14:30, SLUNÍČKA, kroužek vede p.uč. Jírů

Zahájení kroužku ve středa 8.1. 2020 ve 14:30 MOTÝLCI, kroužek vede p.uč. Vacková

Seznamy s rozdělením dětí najdete vyvěšené v šatnách.

Kroužek bude probíhat vždy v sudém týdnu.

LOGOHRÁTKY

Kroužek Logohrátky pro předškoláky začal ve středu 6.11. 2019 a dále bude probíhat každou lichou středu od 14:30 hodin ve třídě Motýlci. Kroužek vede p. uč.Svobodová.

ANGLIČTINA

V úterý 1.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy MOTÝLCI (p. uč. Kadlecová). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 - 12:30 každé úterý.

Ve středu 2.10. 2019 začal kroužek angličtiny pro přihlášené děti ze třídy SLUNÍČKA (p. uč. Michalíčková). Kroužek bude probíhat v čase 12:00 - 12:30 každou středu.

FLÉTNA

Kroužek flétny začal  v pondělí 14.10 2019 ve 14:30 hodin společně rodiče a děti

Další flétna bude vždy v pondělí v čase 12:00 - 12:30

sudý týden - MOTÝLCI, kroužek vede p.uč. Davidová

lichý týden - SLUNÍČKA, kroužek vede p. uč. Malotová

Děti si budou nosit flétnu (hudební nástroj ne hračku) a notový sešit!

 

Projekt Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA. Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Hana Michalíčková, DiS. Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:
  • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
  • rozvíjejí představivost
  • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
  • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
  • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost
Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky. Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu. Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům. více o projektu na www.mtuni.cz Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.