Březen – kočka Micka volá jaro

 

* rozvíjíme poznatky o přírodě a zvířatech

* pozorujeme probouzející se přírodu při vycházkách

* procvičujeme početní představy – počet, třídění, porovnávání, řazení

* učíme se popsat situaci vlastními slovy, podle obrázků

* rozvíjíme pohybové dovednosti cvičením i při hrách

* tvoříme z papíru – stříháme, lepíme, kreslíme, malujeme, hrajeme si s barvou

* učíme se zpívat s oporou učitelky a poslouchat hudbu

* učíme se pojmenovávat pracovní činnosti dospělých