Březen – kočka Micka volá jaro

* rozvíjíme poznatky o přírodě a zvířatech * pozorujeme probouzející se přírodu při vycházkách * procvičujeme početní představy – počet, třídění, porovnávání, řazení * učíme se popsat situaci vlastními slovy, podle obrázků * rozvíjíme pohybové dovednosti cvičením i při hrách * tvoříme z papíru – stříháme, lepíme, kreslíme, malujeme, hrajeme si s barvou * učíme se zpívat s oporou učitelky a poslouchat hudbu * učíme se pojmenovávat pracovní činnosti dospělých